Disclaimer

Gebruik van deze website

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze omvatten onderhavige disclaimer, onze privacyverklaring en de verkoopvoorwaarden. Ze gelden zowel voor u, de gebruiker, als voor ons, Decors et Soleil. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Decors et Soleil.

Wie is Decors et Soleil/Sunor?

Onze websites www.decorsetsoleil.be en www.sunor.be worden gepubliceerd door:

Chaussee de Lille 479/1, 7501 Orcq (Doornik)
Als u vragen hebt of meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

Onze website

Decors et Soleil stelt alles in het werk om een goede werking, een veilige omgeving en een hoge mate van toegankelijkheid van haar website te waarborgen. U bezoekt onze site echter op eigen risico. Daarom kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van onze site.

Decors et Soleil behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de site te wijzigen, te onderbreken of te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving.

De inhoud van de Decors et Soleil-website wordt regelmatig gewijzigd en bijgewerkt. Het kan echter voorkomen dat de informatie op onze site onvolledig of verouderd is. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Indien inhoud die op onze site is geplaatst in strijd is met de toepasselijke wetgeving, inbreuk maakt op de rechten van anderen of anderszins ongepast is, nodigen we onze gebruikers uit ons daarvan in kennis te stellen. Op die manier kunnen we ongeschikte inhoud geheel of gedeeltelijk verwijderen.

Prijzen en productinformatie worden verstrekt onder voorbehoud van systeemfouten: programmeerfouten en typografische fouten kunnen door de gebruiker niet als bindend worden beschouwd in het kader van een contract.

Deze site bevat downloadbare informatie (teksten, foto's, video's, software enz.). U downloadt deze informatie altijd op eigen risico. Decors et Soleil wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade aan uw computersysteem of gegevensverlies die kan optreden ten gevolge van het downloaden van deze informatie.

Decors et Soleil is niet als enige verantwoordelijk voor deze website. Als gebruiker wordt ook van u verwacht dat u zich niet gedraagt op een manier die de goede werking en de veiligheid van onze site in gevaar kan brengen. Hieronder vallen schadelijke programma's (bijv. computervirussen, malware, wormen, Trojaanse paarden en dergelijke) en de verspreiding van ongewenste commerciële berichten (bijv. junkmail, spamming, spamcontent, kettingmail en dergelijke) via onze website. Vorderingen kunnen alleen worden ingesteld tegen de gebruiker die de schade heeft veroorzaakt.

Links en verwijzingen naar andere websites

We zijn niet verantwoordelijk voor pagina's van derden waarnaar bezoekers op de Decors et Soleil-website worden verwezen. Hiertoe behoren hyperlinks, frames en javascripts.

We zijn niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van deze websites of hun inhoud. We wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor eventuele (gevolg)schade veroorzaakt door deze websites.

De voorwaarden ervan kunnen verschillen en mogelijk bieden deze niet dezelfde garanties.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud (teksten, artikelen, mededelingen, foto's, tekeningen, video's, geluidsfragmenten enz.) en de technische elementen van onze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, software en databankrechten. Elke inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Decors et Soleil is verplicht een aantal persoonsgegevens op te vragen om uw vragen en/of bestellingen te kunnen opvolgen. Zonder deze informatie kunnen we helaas niet op uw verzoek ingaan.

Decors et Soleil verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Algemene bepalingen

We behouden ons het recht voor om onze website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden of stop te zetten. De bezoeker kan in dergelijke gevallen geen schadevergoeding eisen.

Onze algemene voorwaarden zijn volledig afhankelijk van de bepalingen van het Belgisch recht. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en tribunalen.

Wat zijn uw rechten als bezoeker van onze website?

Als bezoeker van onze site hebt u recht op een veilige verwerking van uw persoonsgegevens, maar u hebt ook een aantal andere rechten.

U hebt het recht om bezwaar te maken, wat betekent dat u op zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U hebt een recht van toegang, wat betekent dat u op verzoek kunt vernemen of uw persoonsgegevens worden opgeslagen, verwerkt en/of doorgestuurd.

U hebt recht op rectificatie, wat betekent dat uw persoonsgegevens op elk moment op uw verzoek kunnen worden gecorrigeerd of gewist.

In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

ASTB DECORS ET SOLEIL
Chaussée de Lille 479/1
7501 Orcq (Doornik) Tel.: 069 67 18 40
Tel.: 056 84 11 11
Gsm: 0475 23 86 27
E-mail: info@decorsetsoleil.be